Inboedelverzekering vergelijken, interessant of niet?

Inboedelverzekering vergelijken, interessant of niet?

Er bestaan nog altijd ongelofelijk veel foute aannames met betrekking tot de inboedelverzekering. Eén van deze aannames stelt bijvoorbeeld dat deze verzekering verplicht dient te worden afgesloten voor iedereen die een huis bezit of huurt. Dat is niet juist. Daarnaast bestaat ook nog altijd de veronderstelling dat de verzekeringspremie van een inboedelverzekering wettelijk is vastgesteld. Ook dat is niet juist. Het is aan de verzekeraar zelf om te bepalen welke premie hij of zij in rekening brengt voor de inboedelverzekering. Dit zorgt ervoor dat een inboedelverzekering vergelijken in de praktijk altijd de moeite waard kan zijn. Op deze manier kan je immers zeer eenvoudig besparen op de premie zonder dat je zal moeten inleveren voor wat de dekkingen betreft. Wil je hier nu graag meer over weten? Lees dan vooral snel verder!

            Hoe wordt de premie van de inboedelverzekering bepaald?

Het is natuurlijk erg voor de hand liggend om te stellen dat er voor elke verzekering die wordt afgesloten een bepaalde premie dient te worden betaald. Het is wat dit betreft echter vooral belangrijk om te weten hoe deze verzekeringspremie precies wordt berekend. Voor de inboedelverzekering geldt specifiek dat er hierbij rekening wordt gehouden met drie verschillende factoren. Veel mensen zullen hier wellicht al even van schrikken omdat er doorgaans vanuit wordt gegaan dat de premie van een inboedelverzekering volledig wordt gebaseerd op basis van de waarde die de inboedel vertegenwoordigt. Dat is dus niet juist. De factoren die allemaal een invloed hebben op de premie zijn de volgende:

  1. De waarde die de inboedel vertegenwoordigt;
  2. Het potentiële risico dat er in een woning wordt gelopen;
  3. Het eigen risico dat van toepassing is op je inboedelverzekering;

Naast bovenstaande is het van belang om er rekening mee te houden dat de premie van de inboedelverzekering niet is vastgesteld. Dit heeft als gevolg dat verzekeraars binnen bepaalde grenzen dus zelf over de mogelijkheid beschikken om de kostprijs van hun inboedelverzekering te bepalen. Dit is meteen een belangrijke reden waarom je potentiële inboedelverzekering vergelijken in de praktijk altijd ongelofelijk belangrijk is. Enkel en alleen op deze manier kan je namelijk rekenen op de laagst mogelijke premie voor jouw inboedelverzekering.

            Is de inhoud van een inboedelverzekering altijd hetzelfde?

Je toekomstige inboedelverzekering vergelijken is in de praktijk niet alleen belangrijk omwille van de kostprijs die er aan verbonden kan zijn. Wat namelijk bovendien ook te denken van de exacte inhoud waar de verzekering over beschikt? Wat dit betreft moet er rekening worden gehouden met verschillende zaken. In eerste instantie is er de standaard verzekeringswaarde waarvoor de inboedel wordt verzekerd. Deze wordt bepaald aan de hand van een inventaris of bijvoorbeeld een schatting die gebeurt door een expert (dit is eerder uitzonderlijk). De waarde die aan de inboedel wordt gegeven is niet vastgesteld. Dit betekent dat ze onderling tussen de verschillende inboedelverzekeringen uiteraard kan verschillen. Het ene gezin zal dan ook voldoende hebben aan een verzekerde waarde van 20.000 euro terwijl de inboedel van iemand anders op 40.000 euro of meer zal worden geschat.

Naast bovenstaande is het ook nog eens zo dat ook de aard van de dekkingen die worden verstrekt door een inboedelverzekering kan verschillen. In principe is het namelijk zo dat we bij een inboedelverzekering een onderscheid maken tussen twee verschillende soorten dekkingen. Het gaat hierbij concreet om de dekking voor schade aan de inboedel binnen in de woning en een dekking voor schade die wordt veroorzaakt aan inboedel die zich buitenshuis bevindt. Deze laatste dekking is een optie, maar kan voor veel mensen in de praktijk zeer interessant zijn. Ook hier moet je dus absoluut even grondig over nadenken.

            Waar rekening mee houden bij een inboedelverzekering vergelijken?

Er zijn bij een inboedelverzekering vergelijken een behoorlijk aantal belangrijke zaken van toepassing waar je ten allen tijde rekening mee zal willen houden. Het is algemeen bekend dat de prijs van een inboedelverzekering in de praktijk behoorlijk kan oplopen. Dit geldt niet in het minst voor situaties waarin er buiten de standaard inboedel bijvoorbeeld ook nog sprake is van bijvoorbeeld kunstwerken en / of antiek. Wil jij er zeker van zijn dat je bij een inboedelverzekering vergelijken echt niets over het hoofd zal zien? Dan is het zonder meer een aanrader om even aandachtig te zijn voor de hieronder aangegeven aandachtspunten.

            1.) Wat is de verzekerde waarde van je inboedelverzekering?

De belangrijkste factor die voor een zeer belangrijk deel bepalend zal zijn voor de kostprijs van de inboedelverzekering heeft betrekking tot de waarde waarvoor de inboedel moet worden verzekerd. Bij een inboedelverzekering vergelijken zal je steevast kunnen vaststellen dat er op dit vlak heel wat verschillende mogelijkheden worden aangeboden. Omdat het doorgaans niet mogelijk is om tot in de kleinste details de waarde van de inboedel te bepalen wordt er gebruik gemaakt van schijven. Afhankelijk van de door jou gekozen schijf zal er dan uiteindelijk over worden gegaan tot het bepalen van een bepaalde basispremie voor je inboedelverzekering.

            2.) Welke dekkingen worden er voorzien?

Bij een inboedelverzekering vergelijken dien je zoals eerder op deze pagina reeds duidelijk gemaakt ook altijd de nodige aandacht te besteden aan de aanwezige dekkingen. Standaard is het zo dat je eigenlijk enkel en alleen nood hebt aan een dekking voor de inboedel die zich binnen in je huis bevindt. Dit gezegd hebbende is het natuurlijk wel zo dat mensen tegenwoordig steeds vaker onderweg zijn en daarbij gebruikmaken van behoorlijk dure toestellen. Wil je ook deze toestellen graag laten verzekeren? Dan kan het daarvoor zeker interessant zijn om een extra dekking voor onderweg af te sluiten.

               3.) Wordt er rekening gehouden met eventuele mogelijke besparingen?

Bij het uitvoeren van een standaard vergelijking zal je wellicht niet de mogelijkheid hebben om aan te geven of je bijvoorbeeld bij je thuis over een alarmsysteem beschikt of niet. Nochtans kan dat zeer belangrijk zijn. Het is namelijk zo dat dit alarmsysteem ervoor kan zorgen dat je kan rekenen op een aardige besparing op de standaard verzekeringspremie die je aangerekend krijgt. Wil je er dus absoluut zeker van zijn dat je voor jouw inboedelverzekering niet teveel hoeft te betalen? Dan is het zeer belangrijk om rekening te houden met het al dan niet aanwezig zijn van een beveiligingssysteem.